DE KUNST VAN HET LESGEVEN

Een alternatieve verdieping in

pedagogiek en didactiek 

voor ervaren docenten in VO en Mbo

Is er ook een PO variant?
Nog niet. We informeren je als het zover is

Kennis

Verdiep je kennis van pedagogische en didactische theorieen en pricipes

Performance

Verbeter je manier van overdracht en verbinding met leerlingen

Praktijk

Pas alles toe op een voor jouw praktijk relevante manier
klassenmanagement, orde houden

Pedagogische en didactische verdieping

In een traject van 8 modules verdeeld over een schooljaar, komen tussen de 8 a 12 docenten bij elkaar. Zij maken een sterkte zwakte analyse van de eigen les en krijgen aan de hand van deze analyse zowel theoretische concepten als praktische handvatten aangereikt ter verbetering van de eigen lespraktijk. 

De nadruk ligt op de performance van de docent en het effect van het eigen handelen op het leren van de leerlingen. Theorieen en modellen in dit traject komen uit de pedagogisch-didactische wetenschap. De performance en wijze van voordracht komen voort uit het theater; daar waar men het vasthouden van de aandacht tot een kunst heeft verheven.


Theorie en praktijk weten elkaar niet altijd te vinden in het onderwijs. In dit leertraject zorgen wij juist voor de verbinding, oa door:

 •  vraag-gestuurd te werk te gaan;
 •  gebruik te maken van zelf ingebrachte casuïstiek;
 •  nabootsing en inoefening van authentieke lessituaties;
 •  de kwaliteit en ervaring van de docent als vertrekpunt te nemen;
 •  modellering en inoefening van effectieve didactiek en pedagogiek met concrete praktijkvoorbeelden;
 •  in te zoomen op verschillende fasen in de les en het effect hiervan op de aandachtspanne van leerlingen;
 •  out of the box-denken, zoals het integreren van theatertechnieken in het onderwijs.
leergang pedagogische en didactische verdieping

Module 1 Overtuigingen in het onderwijs en de identiteit van de docent

 • Doelsysteem (plaatje van je les) en overtuigingen in het onderwijs.
 • Welke overtuigingen schuilen achter jouw pedagogisch en didactisch handelen?
 • Verkrijg inzicht in bedoelde en onbedoelde non-verbale communicatie: wat zien leerlingen als jij aan het woord bent?

Module 2 Ja, Boeien! Storytelling en de start van de les

   • Lesfase: de opstart van de les. Hoe start jij de les op en hoe zorg je ervoor dat leerlingen het willen weten! Een verkenning van de meest effectieve lesopstarters.
   • Storytelling, scenestructuur en aandacht vasthouden. Hoe sluit je met jouw lesstructuur aan op de concentratieboog van leerlingen?

Module 3 Spreken voor grote groepen: De aandacht tijdens de uitleg

    • Lesfase: de uitleg. 
    • Haken leerlingen af tijdens de uitleg? Inkorten van de uitleg is vaak de oplossing. Maar hoe kun je er op een andere manier voor zorgen dat je leerlingen met de aandacht erbij blijven? 
    • Aandachtspanne oprekken met theatertechnieken en met effectieve didactiek.
klassenmanagement, orde houden

Module 4 Docent als regisseur en coach.

     • Docent als regisseur, de belangrijkste taak van een regisseur is observeren: Zien wat een acteur nodig heeft om tot maximaal presteren te komen. Hoe werkt dit als docent bij leerlingen terwijl het zweet wel op de juiste ruggen staat?
     • Lesfase: verwerking van de stof. Didactische en pedagogische tools om leerlingen gemotiveerd en doelgericht aan een taak te laten werken.

Module 5 Het onderwijsleergesprek.

      • Lesfase: het onderwijsleergesprek & didactisch coachen. Hoe laat je leerlingen van elkaar leren? En hoe zorg je ervoor dat leerlingen echt naar elkaar luisteren bij het nabespreken van de stof. 
      • Overwicht en lastige situaties. Hoe beïnvloedt jouw gedrag de dynamiek tussen leerlingen onderling en welk effect wil je op hen hebben? Kies bewust de invloed van jouw non-verbale aanwezigheid. 

Module 6:

Klassenmanagement: omgaan met gezagsverhoudingen en krachtgericht coachen.

       • De pedagogische rol: krachtgericht coachen. Wat doe je als leerlingen de motivatie verliezen, niet goed meekomen in de les of als zij ongewenst gedrag vertonen? 
       • Uiting geven aan gezagsverhoudingen. Hou zelf de teugels (strak) in de hand of laat vieren en geef leerlingen zelf regie, zonder het gezag te verliezen. 

Module 7:

Complexe docent vaardigheden: Differentiatie en formatief handelen.

        • Verschillen tussen leerlingen. Merk jij ook dat niet alle leerlingen meekomen? Dat er verschillen zijn op het gebied van niveau en leermotivatie? Een didactische aanpak met de ‘hele taak eerst didactiek’ en een proces van formatief handelen. 
        • Op basis van casussen leggen we het handelen in patronen bloot en onderzoek je hoe interactie met een leerling of met de groep effectiever kan. 
klassenmanagement, orde houden

Module 8: de lesafsluiter: effectief leren aan het eind van de les

        • Lesfase: de afsluiter. Ruimen de leerlingen hun spullen al op terwijl de les nog niet is afgelopen? Hoe sluit jij de les af? Inspiratiesessie van verschillende manieren om de les effectief af te sluiten 
        • Met ruimtegebruik, timing en bewuste intentie in jouw communicatie bepaal je of de afsluiter van jouw les nog aankomt bij leerlingen. 

De experttrainers

Drs. Maike Pollaert
Drs. Maike Pollaert is onderwijskundige en theaterregisseur. Zij verdiept zich in de kunst van de overdracht: Hoe zorgen we dat onze boodschap zo helder mogelijk overkomt op de luisteraar. Daarbij vertaalt ze de technieken uit het theater naar onderwijs. “Theatermensen weten als geen ander hoe je geloofwaardig, overtuigend en boeiend kunt vertellen.”
Drs. Elmar van Ee
Drs. Elmar van Ee is als leraar geschiedenis en lerarenopleider verbonden aan het Gerrit van Veencollege in Amsterdam en 

aan de VU Amsterdam. Hij begeleidt 

zowel startende docenten in hun inductiefase, als ervaren docenten die verdieping en uitdaging zoeken in hun pedagogische en didactische professie. 

Meld je aan!